Başkan Mesajı

Türkiye’nin köklü ve yenilikçi un markası Pakun olarak 1973 yılında Samsun Bafra’da kurulan ilk un değirmeniyle ticaret hayatımıza başladık. Bugün sektörde 50’nci yılımızı doldurmanın gururunu yaşıyoruz.

Pakun olarak Samsun Bafra’daki merkezimizin yanı sıra, 2017 yılı itibariyle 2’nci üretim tesisi olarak Başak Gıda firmasını bünyemize katarak Tekirdağ Çorlu’da faaliyetlerimize hız kazandırdık. Bafra ve Çorlu’daki fabrikalarımızda yıllık 545 bin ton buğday kırma kapasitemiz ile dünya standartlarında üretim ve ihracat yapan bir şirketiz.

Güçlü üretim ve ihracat ağımızla 2022 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin En Büyük 1000 İhracatçısı arasına girmenin yanı sıra İstanbul Sanayi Odası ikinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde de yer almanın gururunu yaşıyoruz.

2024 yılı başında Çorlu’da devreye girecek 3’üncü tesisimizle günlük buğday kırma kapasitemizi 2600 tona çıkararak dünya un sektöründe bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Gücünü 50 yıllık köklü tarihinden alan Pakun olarak, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz çalışma azmi, sorumluluk duygusu, insana ve doğaya saygı ile harmanladığımız tutkumuz ışığında, Türkiye ve dünya gıda sektörüne katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.

İnsanlık olarak iklim krizi, gıda güvenliği ve ekonomik buhranlarla dolu kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu yeni dünya düzeninde insanların temiz ve güvenilir gıdaya zahmetsizce ulaşımının kritik önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu nedenle Pakun olarak Türkiye ve dünya un pazarındaki rolümüzün ne kadar önemli olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz.

Küresel meselelerin çözümü için sürdürülebilir, etik, adil ve yenilikçi yönetim anlayışı ile teknoloji ve inovasyonun gücünü iyi amaçlarla kullanan girişimci bir ruhla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Tüm dünya şirketlerinin, daha adil bir toplum, daha sürdürülebilir bir ekonomi ve daha sağlıklı bir gezegen hedefine ulaşmak için gerekli sistemsel değişimi gerçekleştirmekte etkin bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz.

Pakun felsefesi ışığında küresel ölçekteki iyi uygulamaları inceleyerek Türkiye’nin en yenilikçi un şirketi olmak yolundaki adımlarımızı sağlamlaştırıyoruz. Bu anlayışla sektörümüzün teknolojik ve digital dönüşümünün önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Pakun olarak, insan kaynağı, inovasyon, sürdürülebilirlik gibi finansal olmayan varlıkların yönetimine azami özen gösteriyoruz. Bu kapsamda; çevresel, sosyal ve yönetişimin etki yaratma potansiyeline inanıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarımız ışığında yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısında bulunuyoruz.

Pakun olarak kadınların iş hayatında daha aktif yer almalarının hem topluma hem de ülke ekonomisine pozitif etki sağladığına inanıyoruz. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) Platformu’nun imzacıları arasında yer aldık. WEPs ilkelerine imza atan Türkiye’deki ilk un şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.

Pakun olarak iş süreçlerimizde eşitlik ilkesine inanıyor ve buna göre hareket ediyoruz. Kadın çalışanlarımızın her kademede sayısını artırmaya, eşit hak ve imkanlarla iş hayatında yer almalarını sağlamaya devam edeceğiz.

Pakun olarak hedefimiz insana ve çevreye saygılı, halka yakın, ihtiyaçlara duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan kurumsal bir yönetişim anlayışını gerçekleştirerek sektördeki öncü ve yenilikçi rolümüzü pekiştirmek.

50 yıldır ödün vermeden sahip çıktığımız öz değerlerimiz ışığında tüm karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturuyoruz. Bu anlayışla, çevresine ve dünyaya karşı sorumlu, etik değerlere sahip, daha sürdürebilir bir ekonomi yaratarak dünyanın içinden geçtiği değişim ve dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Niyazi Durgun

Yönetim Kurulu Başkanı