Sürdürülebilirlik

Pakun olarak, insan kaynağı, inovasyon, sürdürülebilirlik gibi finansal olmayan varlıkların yönetimine büyük özen gösteriyoruz. Bu kapsamda; çevresel, sosyal ve yönetişimin etki yaratma potansiyeline inanıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarımız ışığında yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel çalışmalarda bulunuyoruz.

Çevre ve dünyaya karşı duyarlılık felsefemiz ışığında, Manisa ili Demirci ilçesi ile Ankara ili Kalecik ilçesinde GES yatırımlarımızı başlattık. İki sahada toplamda yıllık 13.300.000.00 kWh enerji üretimi sağlıyoruz. Bu örnek yatırımımızla hem fabrikalarımızın enerji ihtiyacını karşılıyor hem de temiz ve yenilenebilir bir gelecek için önemli bir adım atmış oluyoruz.

Kalite, Gıda Güvenliği ve Helal Politikamız

PAKUN Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak firmamızda uygulanmakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000, BRCGS, IFS ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, OIC/SMIIC Helal Gıda, ile faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Buğday Unu üretimi, depolanması ve sevkiyatı ile ilgili tüm üretim sürecinin etkinliğini, sürekliliğini ve iyileştirilmesini esas alarak sektörümüzde lider bir firma olma hedefi doğrultusunda;

 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için müşteri odaklı çalışarak tüketici beklentilerini tam ve zamanında karşılayarak her zaman için güvenilir bir firma olmayı,
 • Hammaddeden teslimata kadar olan tüm kalite ve gıda zinciri proses aşamalarında ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuatlara, tebliğ ve/veya kanunlara, Kalite ve Gıda Güvenliği Standartlarına, Helal üretim koşullarına ve sağlık kurallarına uygun, özgün ürün üretmeyi, süreçlerin ve ürün güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını,
 • Kaliteyi ve hizmeti kalıcı kılmak, sürekli iyileştirme sağlayarak yenilikçi bir firma olmak ve Risk Bazlı Proses yaklaşımını benimsemeyi ve risk değerlendirmelerine göre gerekli önlemleri alarak ürünleri üretmeyi,
 • İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Hijyen Uygulamaları şartlarını sağlamayı,
 • Teknolojik yenilikleri sürekli takip ederek gıda güvenliği ve diğer sistemleri ile işletme uygunluk seviyesini arttırmayı,
 • Takım anlayışı ile çalışmak, çalışanların memnuniyetini kalıcı kılmak ve çalışanlarımızı kalite, gıda güvenliği ve helal standartları ve yasal gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini eğitim/seminer/kongre/fuar/üyelik/üniversite vb. süreçler ile sağlamayı ve bu bilinçle sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını teşvik etmeyi, belirlemiş olup, bu politikada belirtilen maddeleri uygulayacağını, organizasyonun her kademesinde anlaşılmasını sağlayacağını, etkinliğinin periyodik olarak(ithalat ve ihracat süreçlerinin de) gözden geçirileceğini, gerekli kaynakları sağlayacağını, gıda güvenliği ve kalite kültürünün sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

İCRA KURULU BAŞKANI

ERTAN ÖZGEN

Çevre Politikamız

PAKUN Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak firmamızda uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi etkinliği ve performansının arttırılması için sürekliliği ve iyileştirilmesini esas alarak sektörümüzde lider bir firma olma hedefi doğrultusunda;

 • İnsana, çevreye ve topluma karşı sorumluluğu ilke edinerek faaliyetlerini sürdürmeyi,
 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyacağını, uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğini,
 • Çalışanlarda politikanın varlığı, amacı ve kendilerinin bu taahhüdü yerine getirmek için farkındalığın sağlanacağını ve çevre bilincinin aşılacağını,
 • Çevre performansının arttırılması için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağını,
 • Firmamız ile ilgili tüm faaliyetlerde çevresel etkileri dikkate alarak kirlilik kaynaklarının önlenmesi konusunda çevreyi koruyacağını ve gerekli önlemler alacağını,
 • Enerji kullanımı sırasında verimliliği en üst seviyede tutmayı,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımını artırmayı, iklim değişikliğinin olumsuz etkisini azaltmayı, biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunmasını,
 • Üretim faaliyetlerini enerji verimliliğine uygun yönetmeyi,

belirlemiş olup, bu politikada belirtilen maddeleri uygulayacağını, organizasyonun her kademesinde anlaşılmasını sağlayacağını, etkinliğinin periyodik olarak gözden geçirileceğini, firmamıza stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluğunun güvence altına alınmasını taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

PAKUN Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak firmamızda uygulanmakta olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi etkinliği ve performansının arttırılması için sürekliliği ve iyileştirilmesini esas alarak sektörümüzde lider bir firma olma hedefi doğrultusunda;

 • Çalışan ve temsilcilerine danışmayı, katılımlarını sağlamayı ve çalışanlarla istişareyi,
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak tedbirleri en üst düzeyde tutmayı,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği standartları ve yasal gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini eğitim ile sağlamayı ve bu bilinçle sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını teşvik etmeyi,
 • İşletme sınırları içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uyacağını, uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğini,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını dikkate alarak tehlikeyi ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltmayı,
 • Çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartları, tüm kişisel koruyucu malzemelerini, araç ve gereçlerini noksansız sağlamayı,
 • İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının arttırılması için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenli Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağını,
 • belirlemiş olup, bu politikada belirtilen maddeleri uygulayacağını, organizasyonun her kademesinde anlaşılmasını sağlayacağını, etkinliğinin periyodik olarak gözden geçirileceğini, firmamıza stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluğunun güvence altına alınmasını taahhüt ederiz.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye’nin daimi bağışçıları arasında yer almanın mutluluğunu paylaşıyoruz.